privacyverklaring


1. Privacy
Dit privacybeleid wordt door Immogenics toegepast en zet uiteen op welke manier Immogenics de door u aan ons verstrekte informatie zal gebruiken. Immogenics zal deze informatie uitsluitend voor de doeleinden gebruiken waarvoor deze informatie bestemd is of waarvoor Immogenics uw toestemming ontvangt. Immogenics moet in verband met deze doeleinden uw persoonlijke gegevens verwerken en opslaan en het kan nodig zijn deze informatie bekend te maken aan Immogenics Benelux b.v. (die het Immogenics Programma in opdracht van Immogenics beheerd), BioMedia (die het bloedanalyselaboratorium in opdracht van Immogenics beheerd), en WorldPay (voor creditcard betalingen) voor verwerking, zowel binnen als buiten de Europese Economische Gemeenschap (de "EEG"). Let wel, het is mogelijk dat de landen buiten de EEG niet altijd dezelfde mate van bescherming genieten als landen binnen de EER. Immogenics vereist echter te allen tijde dat de partijen aan wie informatie verstrekt wordt dezelfde strenge beveiligingsprocedures hanteren als Immogenics zelf. Door met Immogenics een contract voor de Service aan te gaan geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van gevoelige persoonlijke gegevens (uw bloedtestresultaten). Als u niet met dit privacybeleid akkoord gaat dan dient u uw persoonlijke gegevens niet via deze Site te verstrekken of een contract aan te gaan met Immogenics om deze Service te verstrekken.

2. Cookies
Deze Site maakt gebruik van "cookie" informatieverzamelingstechnologie. De informatie die door de cookies van Immogenics wordt verzameld is beperkt tot (toepasselijke informatie invullen - profielnummer, muisklikken op reclames, enz.) (en bevat geen informatie waaraan men u persoonlijk kan herkennen - doorstrepen indien niet correct). U kunt ervoor kiezen om deze cookies niet te accepteren (geef aan op welke manier de klant dit kan doen - bijv. d.mv. de instellingen op zijn/haar computer). Adverteerders en reclamebureaus die reclame op de Site publiceren kunnen gebruik maken van cookies. Immogenics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden. Zie de website van het betreffende bedrijf voor meer informatie over de manier waarop zij de cookies gebruiken.

3. Toekomstige communicatie
Wanneer u zich via de Site registreert heeft u de mogelijkheid aan te geven of u al dan informatie over producten en diensten wilt ontvangen van Immogenics en/of derden aan wie uw persoonlijke gegevens worden verstrekt. U kunt op elk gewenst moment in de toekomst beslissen dat u niet langer dergelijke informatie wilt ontvangen door via de 'Contact' pagina op de website contact met Immogenics op te nemen.

4. Overdracht van gegevens aan niet-verbonden derden
Immogenics gebruikt uw persoonlijke informatie uitsluitend voor doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven en zal uw persoonlijke informatie zonder uw toestemming niet aan derden verkopen of verhuren.

5. Beveiliging
Immogenics hanteert geschikte beveiligingsprocedures met betrekking tot de opslag en het gebruik van pesoonlijke informatie om onbevoegde toegang door derden te voorkomen. Wij vereisen van de partijen waarmee wij samenwerken dat zij dezelfde strikte beveiligingsprocedures volgen. Het Internet is echter niet een volledig veilig medium en u gaat ermee akkoord dat Immogenics geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enig onbevoegd gebruik, distributie, schade of vernietiging van persoonlijke gegevens, behalve in de mate waarin Immogenics dergelijke verantwoordelijkheid moet accepteren door de Wet Persoonsregistraties 1998.

6. Vragen
Mocht u nog verdere vragen hebben over het privacybeleid of over de bescherming van de persoonlijke informatie die door Immogenics wordt bewaard dan kunt u via de 'Contact' pagina op de Site contact opnemen met Immogenics. U heeft het recht om een kopie van de persoonlijke informatie die door Immogenics wordt bewaard in te zien. U kunt een kopie aanvragen door schriftelijk contact op te nemen met Immogenics (zie de "Contact" pagina op de Site). Immogenics behoudt het recht om voor deze service administratiekosten in rekening te brengen.
© Immogenics 2004 | voorwaarden | privacyverklaring